اطلاعیه شماره ۳۴ ستاد

اطلاعیه شماره ۳۴ ستاد
«زمان اخذ رأی در سراسر کشور تا ساعت ۲۲ (۱۰ شب) تمدید می گردد»

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، متن اطلاعیه به شرح زیر می باشد:

🔸اطلاعیه شماره (۳۴)
ستاد انتخابات کشور
باعنایت به گزارشهای دریافتی از حوزه های انتخابیه سراسر کشور مبنی بر حضور گسترده مردم شریف ایران اسلامی در شعب اخذ رأی و درخواست تمدید مدت زمان اخذ رأی، نظر به موافقت وزیر محترم کشور و به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری زمان اخذ رأی در سراسر کشور تا ساعت ۲۲ (۱۰ شب) تمدید می گردد.

🔸قابل ذکر آن که، در صورت  پایان  اخذ رأی در حوزه های انتخابیه تابعه استان، استانداران محترم می توانند نسبت به اتمام فرآیند اخذ رأی  اقدام نمایند.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»