روز علوم آزمایشگاهی گرامی‌باد

روز علوم آزمایشگاهی گرامی‌باد
۳۰ فروردین، سالروز بزرگداشت حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی گرامی‌باد

🔬 ۳۰ فروردین، سالروز بزرگداشت حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی گرامی‌باد

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»