🔵 کسب رتبه اول ستاد پشتیبانی سواد آموزی شهرستان بوکان در بین ۲۴ ناحیه استان آذربایجان غربی

🔵 کسب رتبه اول ستاد پشتیبانی سواد آموزی شهرستان بوکان در بین ۲۴ ناحیه استان آذربایجان غربی
🔵 کسب رتبه اول ستاد پشتیبانی سواد آموزی شهرستان بوکان در بین ۲۴ ناحیه استان آذربایجان غربی ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه ستاد پشتیبانی نهضت سواد آموزی با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و با حضور امام جمعه، کارشناسان سواد آموزی استان آذربایجان غربی، مدیریت آموزش و پرورش و مسئولین مربوطه در محل آموزش و پرورش بوکان برگزار گردید.

🔵 کسب رتبه اول ستاد پشتیبانی سواد آموزی شهرستان بوکان در بین ۲۴ ناحیه استان آذربایجان غربی ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه ستاد پشتیبانی نهضت سواد آموزی با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و با حضور امام جمعه، کارشناسان سواد آموزی استان آذربایجان غربی، مدیریت آموزش و پرورش و مسئولین مربوطه در محل آموزش و پرورش بوکان برگزار گردید. 🔶شایان ذکر است شاخص باسوادی استان آذربایجان غربی93/17درصد بوده و شهرستان بوکان با شاخص باسوادی ۹۴/۶ درصد رتبه اول را در این حوزه کسب کرده است. 🔶 در ضمن تا امروز درصد پوشش تحکیم و انتقال صد درصد سواد آموزی104/11 ، حجم سواد آموزی1435 ، پوشش 1494، تحکیم ۵۶۰ ، انتقال 654 و درصد تحت پوشش شهرستان ۱۰۳/۵ بوده است. ✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان