تقدیر از کارآفرین و تولیدکننده نمونه کشوری

تقدیر از کارآفرین و تولیدکننده نمونه کشوری
تقدیر از آقای سیدعارف سیادت سازنده ادوات کشاورزی به عنوان کارآفرین و تولید کننده نمونه کشوری

🔸 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان در روز چهارشنبه، مورخ ۲ بهمن ۹۸، از آقای سیدعارف سیادت سازنده ادوات کشاورزی به عنوان کارآفرین و تولید کننده نمونه کشوری تقدیر و قدردانی شد.