بازدید از بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور

بازدید از بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور
«حاج انور حبیب‌زاده» منتخب مردم بوکان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «خسروپور» سرپرست فرمانداری با همراهی دکتر عباسی رئیس شبکه بهداشت و درمان و دکتر قادرزاده رئیس بیمارستان از بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور در روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ بازدید بعمل آوردند.

🔸 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، «حاج انور حبیب‌زاده» منتخب مردم بوکان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «خسروپور» سرپرست فرمانداری با همراهی دکتر عباسی رئیس شبکه بهداشت و درمان و دکتر قادرزاده رئیس بیمارستان از بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور در روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ بازدید بعمل آوردند.

🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در این دیدار ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی کادر بیمارستان و مسئولین شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان به  بحث و گفتگو در مورد مسائل و مشکلات موجود پرداختند و در ادامه از کارگاه تولیدی ماسک در داخل بیمارستان نیز بازدید بعمل آمد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»