استقرار کابین ضدعفونی در ورودی شهر بوکان (محور سقز)

استقرار کابین ضدعفونی در ورودی شهر بوکان (محور سقز)
استقرار کابین ضدعفونی در ورودی شهر بوکان (محور سقز)

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان، در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، شهرداری بوکان نسبت به ساخت و نصب کابین ضدعفونی با همکاری ادارات فرمانداری، شبکه بهداشت ودرمان و اداره برق اقدام کرد و هم‌اکنون کلیه خودروهای ورودی پس از ضدعفونی، وارد شهر خواهند شد.

🔸شایان ذکر است که در همین راستا، کابین‌های مشابه در ورودی شاهین‌دژ و شهر سیمینه توسط شهرداری بوکان و سیمینه ساخته و نصب خواهند شد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»