اطلاعیه

اطلاعیه
با عنایت به تشکیل گشت‌های سلامت و واحد پلمب ستاد پیشگیری از بیماری کرونا و تشدید نظارت‌ها از عموم همشهریان محترم تقاضا می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه تجمعات غیرقانونی (مراسم عروسی، مجلس ترحیم و...) و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی مراتب از طریق شماره تماس ۴۶۲۳۴۰۶۶ فوریت سلامت محیط و کار مرکز بهداشت بوکان اعلام تا برابر مقررات پیگیری لازم معمول گردد.

⭕️ اطلاعیه

با عنایت به تشکیل گشت‌های سلامت و واحد پلمب ستاد پیشگیری از بیماری کرونا و تشدید نظارت‌ها از عموم همشهریان محترم تقاضا می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه تجمعات غیرقانونی (مراسم عروسی، مجلس ترحیم و...) و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی مراتب از طریق شماره تماس ۴۶۲۳۴۰۶۶ فوریت سلامت محیط و کار مرکز بهداشت بوکان اعلام تا برابر مقررات پیگیری لازم معمول گردد.

فرماندار و رییس ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان