🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از روستاهای قروچای سفلی و یاغیان از توابع بخش مرکزی

🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از روستاهای قروچای سفلی و یاغیان از توابع بخش مرکزی
🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از روستاهای قروچای سفلی و یاغیان از توابع بخش مرکزی ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان "دکتر جمال خسروی" فرماندار شهرستان بوکان با همراهی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ،‌بخشدار مرکزی ، روسای ادارات منابع طبیعی و امور آبخیزداری، محیط زیست و جمعی از کارشناس مسئولان فرمانداری از روستاهای قروچای سفلی و یاغیان از توابع بخش مرکزی بازدید کرد.

🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از روستاهای قروچای سفلی و یاغیان از توابع بخش مرکزی ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان "دکتر جمال خسروی" فرماندار شهرستان بوکان با همراهی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ،‌بخشدار مرکزی ، روسای ادارات منابع طبیعی و امور آبخیزداری، محیط زیست و جمعی از کارشناس مسئولان فرمانداری از روستاهای قروچای سفلی و یاغیان از توابع بخش مرکزی بازدید کرد . 🔸فرماندار شهرستان بوکان ضمن دیدار با روحانی روستا ، اعضای شورای اسلامی ، دهیار ، معتمدین و تعدادی از اهالی روستاهای قروچای سفلی و یاغیان و پس از بازدید میدانی از احداث سه دهنه پل درروستاهای قروچای سفلی ویاغیان بااعتباری بالغ بر ۵۰۰میلیون ریال و پل روستای قروچا علیا با مشخصات فنی دهنه ۲متر، ارتفاع ۱.۸وطول ۶متر ویاغیان با دو پل بامشخصات دهنه۲.۴متر و ارتفاع ۱.۲وطول ۶متر و دهنه ۱.۲ متر و ارتفاع ۱.۲ متر و طول ۶متر با لوله فلزی سنگین از نزدیک در جریان مطالبات اهالی و اقدامات صورت گرفته در این روستاها قرار گرفت .