بازدید

بازدید
بازدید «براخاصی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بوکان از سد خراسانه به منظور بررسی راه‌حل تامین آب شرب روستاهای تازه قلعه، کانی طومار و کهریزه علی آقا

🗓 جمعه؛ (۱۴۰۰/۰۵/۲۹)

بازدید «براخاصی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بوکان از سد خراسانه به منظور بررسی راه‌حل تامین آب شرب روستاهای تازه قلعه، کانی طومار و کهریزه علی آقا

در این بازدید روسای ادارات محیط زیست، منابع آب و جهاد کشاورزی حضور داشتند.

#بازدید
#تازه‌قلعه
#کانی‌طومار
#کهریزه_علی‌آقا

@Farmandaribukan1 | فرمانداری بوکان