نظارت بر نحوه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

بازدید سرپرست فرمانداری از مدارس سطح شهر بوکان؛

نظارت بر نحوه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، «خسروپور» سرپرست فرمانداری به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان، مدیر آموزش و پرورش، رییس مرکز بهداشت و جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان از تعدادی از مدارس سطح شهر بازدید و ضمن تبریک بازگشایی مدارس بر روند اجرا و نحوه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نظارت بعمل آوردند.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»