سامانه سامد

سامانه سامد
حضور «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات و درخواست های مردمی

🗓 سه‌شنبه؛ ۷ بهمن ۱۳۹۹

حضور «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات و درخواست های مردمی

@Farmandaribukan1