برگزاری نشست معاونین فرمانداری‌ها

برگزاری نشست معاونین فرمانداری‌ها
برگزاری نشست معاونین فرمانداری‌های سراسر استان به ریاست «مصطفوی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و با حضور «براخاصی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بوکان

🗓 سه‌شنبه؛ (۱۴۰۰/۰۱/۱۰)

برگزاری نشست معاونین فرمانداری‌های سراسر استان به ریاست «مصطفوی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و با حضور «براخاصی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بوکان

@Farmandaribukan1