ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا
«برگزاری هجدهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا با حضور فرمانداران سراسر استان بصورت ویدیوکنفرانس»

 

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، هجدهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا با حضور «خسروپور» سرپرست فرمانداری و فرمانداران سراسر استان بصورت ویدیوکنفرانس در روز شنبه، مورخ ۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ با محوریت موضوع اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد.

🔸محمدمهدی شهریاری در هجدهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، با اشاره به اینکه دستیابی به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا منوط به جدیت در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی است گفت: فرمانداران در اجرای این طرح بطور کامل و بدون نقص جدیت داشته باشند و مدیران و افرادی که در اجرای آن کوتاهی داشته باشند با آنها برخورد می شود.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»