«برگزاری دهمین جلسه ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا»

«برگزاری دهمین جلسه ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا»
دهمین جلسه ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با حضور «خسروپور» سرپرست فرمانداری، اعضای شورای تامین و اعضای ستاد پیشگیری در روز یکشنبه، مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۸ در محل فرمانداری شهرستان بوکان برگزار شد.دهمین جلسه ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با حضور «خسروپور» سرپرست فرمانداری، اعضای شورای تامین و اعضای ستاد پیشگیری در روز یکشنبه، مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۸ در محل فرمانداری شهرستان بوکان برگزار شد.

✍به گزارش روابط عمومی شهرستان بوکان، در این جلسه در خصوص تداوم تعطیلی بازار، تامین نیازهای شبکه بهداشت و درمان تا پایان اردیبهشت‌ماه، منع و محدودیت ورود ماشین‌های سقز و استان کردستان به بوکان، ارائه گزارش کمک‌های مردمی و تجهیز سریع مراکز پشتیبانی تصمیم‌گیری شد.

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»