پلمب ۵ واحد قلیان‌سرا در شهر بوکان

پلمب ۵ واحد قلیان‌سرا در شهر بوکان
در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان، گشت تلفیقی متشکل از ادارات مرکز بهداشت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی تشکیل و از فعالیت قلیان‌سراها بعنوان یکی از اماکن خطرناک برای انتشار ویروس کرونا جلوگیری بعمل خواهد آورد.

🔸 «پلمب ۵ واحد قلیان‌سرا در شهر بوکان»

▫️ در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان، گشت تلفیقی متشکل از ادارات مرکز بهداشت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی تشکیل و از فعالیت قلیان‌سراها بعنوان یکی از اماکن خطرناک برای انتشار ویروس کرونا جلوگیری بعمل خواهد آورد.

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در همین راستا در روز سه‌شنبه (۹۹/۰۳/۲۰)، ۵ واحد قلیان‌سرا که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌نمودند پلمب و پرونده آنها برای برخورد قانونی به مقامات زیربط ارسال گردید.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»