چند گام برای استفاده صحیح از ماسک

چند گام برای استفاده صحیح از ماسک
«چند گام برای استفاده صحیح از ماسک»

🔹 «چند گام برای استفاده صحیح از ماسک»

▫۱. قبل از استفاده دست‌های خود را بشویید.
▫۲. ماسک مناسب و استاندارد انتخاب کنید.
▫۳. ماسک را روی بینی، دهان و چانه خود قرار دهید.
▫۴. بعد از فیکس کردن موقعیت ماسک روی صورت، کش بالا را پشت سر و کش پایین را زیر گوش قرار دهید.
▫۵. سیم فلزی نازک لبه فوقانی ماسک را به آرامی روی بینی فشار دهید تا به صورت شما بچسبد.
▫۶. اگر هوا از اطراف ماسک به بیرون نشت می‌کند با فیکس کردن کش‌ها آن را برطرف کنید.
▫۷. در حین دم و بازدم چرخه تنفس را چک کنید.

🔸 از دست دادن به ماسک استفاده شده بدون دستکش خودداری کنید.
🔸 ماسک استفاده شده را در جیب و کیف خود قرار ندهید.
🔸 ماسک را در نایلون قرار داده و در سطل زباله بیاندازید.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»