بازدید کارشناسان ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

بازدید کارشناسان ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
بازدید کارشناسان ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از پایانه‌های مسافربری سطح شهر و تعدادی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت با هدف نظارت بر نحوه اجرای مصوبات ستاد کرونا

🗓 یک‌شنبه؛ (۹۹/۱۲/۲۴)

بازدید کارشناسان ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از پایانه‌های مسافربری سطح شهر و تعدادی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت با هدف نظارت بر نحوه اجرای مصوبات ستاد کرونا

#بازدید
#ستاد_کرونا_شهرستان

@Farmandaribukan1