روز ملی شوراها

روز ملی شوراها
دیدار «محمدی» بخشدار سیمینه به مناسبت روز ملی شوراها با رییس شورای اسلامی شهرستان بوکان، رییس شورای اسلامی شهر سیمینه و رییس شورای اسلامی بخش سیمینه

🗓 پنجشنبه؛ (۱۴۰۰/۰۲/۰۹)

دیدار «محمدی» بخشدار سیمینه به مناسبت روز ملی شوراها با رییس شورای اسلامی شهرستان بوکان، رییس شورای اسلامی شهر سیمینه و رییس شورای اسلامی بخش سیمینه

در این دیدار بخشدار سیمینه ضمن تبریک روز ملی شوراها از زحمات تمامی شوراهای اسلامی شهر سیمینه و روستاهای بخش  قدردانی نمودند.

@Farmandaribukan1