🔵 افتتاح مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و پایان مشکل کمبود تعداد معاینه فنی در سطح شهرستان بوکان

🔵 افتتاح مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و پایان مشکل کمبود تعداد معاینه فنی در سطح شهرستان  بوکان
🔵 افتتاح مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و پایان مشکل کمبود تعداد معاینه فنی در سطح شهرستان

🔵 افتتاح مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و پایان مشکل کمبود تعداد معاینه فنی در سطح شهرستان 🔶 شایان ذکر است در سالهای گذشته شهرستان بوکان از نظر دسترسی به مرکز معاینه فنی خودروهای سبک دارای مشکلات زیادی بود و ساکنان این شهرستان ناگزیر از مراجعه به شهرستانهای اطراف بودند. 🔶در طی چند سال اخیر تلاشهای زیادی برای رفع این مشکل از سوی مجموعه شهرستان در استان صورت گرفت. 🔶خوشبختانه در حال حاضر تعداد ۴ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک با بازرسی آزمون چشمی خودروهای گازسوز در سطح شهرستان بوکان فعالیت می نمایند (تعداد ۳ مرکز در شهر بوکان و ۱ مرکز در شهر سیمینه). 🔶همچنین با توجه به اجباری شدن تست هیدرواستاتیک برای خودروهای دوگانه سوز تعداد ۴ مرکز تست هیدرواستاتیک مخازن cng در بوکان فعالیت می نمایند.