برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده

برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده
🔸جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده با ریاست «خسروپور» سرپرست فرمانداری و اعضای کارگروه با محوریت ارائه گزارش عملکرد در روز چهارشنبه، مورخ ۲۳ بهمن ماه سال ۹۸ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

🔸جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده با ریاست «خسروپور» سرپرست فرمانداری و اعضای کارگروه با محوریت ارائه گزارش عملکرد در روز چهارشنبه، مورخ ۲۳ بهمن ماه سال ۹۸ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در این جلسه گزارش عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی توسط ادارات مربوطه طی چهار ماه اخیر ارائه داده شد.▫️همچنین در حوزه سلامت در مورد مدیریت پسماند شهری و ساماندهی پسماند روستاهای بخش مرکزی، ادارات مرتبط به بیان اقدامات و گزارشاتی در این زمینه پرداختند.
▫️لازم به ذکر است در حوزه زنان و خانواده نسبت به تشکیل ستاد بزرگداشت هفته زن در راستای اجرای ویژه برنامه هایی به این مناسبت در سطح شهرستان اقدام گردید.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»