دیدار و ملاقات مردمی

دیدار و ملاقات مردمی
دیدار و ملاقات عمومی سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همشهریان عزیز در راستای رفع مشکلات آنان.

🔸 دیدار و ملاقات عمومی سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همشهریان عزیز در راستای رفع مشکلات آنان.

🕙 روز دوشنبه، مورخ ۱۶ دیماه ۹۸ «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان.