🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از محل نگهداری سگهای بلاصاحب

🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان با همراهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان، دامپزشکی، نماینده نظام دامپزشکی و مسئولین مربوطه از محل نگهداری سگهای بلاصاحب روز شنبه ۱۷ فروردین ماه ۹۸

🔶 شایان ذکر است پس از بازدید مسئولان از بخش های مختلف پناهگاه مقرر گردید شهرداری بوکان در خصوص رفع مشکلات همکاری و اداره دامپزشکی و نظام پزشکی شهرستان نیز همکاری لازم را جهت عقیم سازی و ارتقای وضعیت بهداشتی پناهگاه معمول نمایند.