آیا میدانید:

آیا میدانید:
«با رعایت بهداشت فردی و آداب تنفسی می‌توان از ابتلا خود و دیگران به ویروس کرونا پیشگیری کرد.»

🔸آیا میدانید:

«با رعایت بهداشت فردی و آداب تنفسی می‌توان از ابتلا خود و دیگران به ویروس کرونا پیشگیری کرد.»

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»