گزارش تصویری

#گزارش_تصویری

بازدید «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان و اعضای شورای تامین از ورودی‌های سطح شهر بوکان و نظارت بر روند اجرای محدودیت‌های تردد اول آذرماه

🗓 شنبه؛ ۰۱ آذرماه ۱۳۹۹

@Farmandaribukan1