‍ 🔵 برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان

‍ 🔵 برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان
‍ 🔵 برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه سورای حفاظت از منابع آب شهرستان با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور فرماندهی انتظامی، بخشدار سیمینه، روسای ادارات منابع آب، آبفای شهری و روستایی، سد، محیط زیست، منابع طبیعی و مسئولین مربوطه در محل سالن اجلاس فرمانداری برگزار گردید.
‍ 🔵 برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه سورای حفاظت از منابع آب شهرستان با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور فرماندهی انتظامی، بخشدار سیمینه، روسای ادارات منابع آب، آبفای شهری و روستایی، سد، محیط زیست، منابع طبیعی و مسئولین مربوطه در محل سالن اجلاس فرمانداری برگزار گردید. 🔶 در این جلسه با اشاره به آب سد خراسانه در راستای استفاده بهینه در بخش کشاورزی و بحث گردشگری این منطقه اظهار داشت: باید با هم اندیشی اعضا در جهت مصرف آب سد خراسانه در بخش کشاورزی راهکارهای اساسی ارائه شود. 🔶 خسروپور با اشاره به مصرف بهینه آب کشاورزی به منظور جلوگیری از ایجاد بحران آب و کمبود سفره های زیر زمینی افزود: باید با مدیریت صحیح بر مصرف آب و ترویج کشت محصولات کم آب بر در حوزه کشاورزی در راستای جبران کمبود آب سفره های زیر زمینی در تلاش باشیم. 🔶وی در ادامه به تخصیص آب به واحدهای صنعتی اشاره کرد و ضمن تشکر از مدیریت منابع آب گفت یک میلیون متر مکعب از سد شهید کاظمی به حوزه صنعت تخصیص یافته و این سهم از آب های سطحی به زیرزمینی منتقل شده و با این شرایط تا چند سال دیگر مشکلی برای تخصیص آب نداریم و واحدهای تولیدی و صنعتی که تخصیص آب ندارند میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند 🔶 خسروپور در ادامه گفت: باید بحث لایه روبی زرینه رود و سیمینه رود در دستور کار قرار گیرد و نسبت به آزاد سازی تصرفات در حریم رودخانه ها اقدامات اساسی صورت گیرد. 🔶 سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان بر آموزش صحیح روستاییان و گذاشتن کلاس های آموزشی در حوزه آبیاری کشاورزی تاکید کرد. 🔶 شایان ذکر است در ادامه جلسه مواردی از قبیل تامین اعتبارات مورد نیاز از محل احیاء دریاچه ارومیه برای شهرستان، تامین اعتبار لازم جهت لایه روبی زرینه و سیمینه رود، ترویج محصولات کم آب بر توسط جهاد کشاورزی، آزاد سازی حریم رودخانه ها و ارائه گزارشات لازم توسط اداره آبیاری به فرمانداری و تامین تخصیص آب مورد نیاز ۱۴ واحد سرمایه گذاری بخش کشاورزی و ۸ واحد سرمایه گذاری بخش گردشگری توسط اعضای حاضر در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.