«برگزاری دومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۹»

«برگزاری دومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۹»
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان دومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان بوکان با حضور اعضای کارگروه در روز چهارشنبه، مورخ ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

🔸 «برگزاری دومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۹»

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان دومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان بوکان با حضور اعضای کارگروه در روز چهارشنبه، مورخ ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

▫️در این جلسه پس از بررسی و گزارش عملکرد مصوبات جلسه قبل، موضوعاتی همچون بررسی نحوه حمل آرد خام به مناطق روستایی، تعیین تکلیف درخواست‌های نقل و انتقال، جابجایی، تغییر رسته و غیره نانوایان، بازرسی بر نحوه عملکرد نانوایی و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، آمادگی برای خرید گندم از کشاورزان مورد بحث قرار گرفت.

▫️شایان ذکر است با توجه به اهمیت لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط نانوایی‌ها مقرر شد ضمن تشدید و افزایش بازرسی‌ها، سهمیه نانوایی‌های متخلف کسر و در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکرات و رعایت موازین بهداشتی برابر مقررات پلمب گردند.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»