سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

از شنبه تعطیلی ۱۰ روزه را در کشور تجربه خواهیم کرد.

شرایط خطرناک کرونا و جزییات تعطیلی سراسری ۱۰ روزه از فردا

🔴 شرایط خطرناک کرونا و جزییات تعطیلی سراسری ۱۰ روزه از فردا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
🔸از شنبه تعطیلی ۱۰ روزه را در کشور تجربه خواهیم کرد.

🔹در شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه یک می‌توانند فعالیت داشته باشند و مشاغل گروه دو، سه و چهار حق فعالیت ندارند.

🔹در حال حاضر ۲۵۷ شهر قرمز داریم.

🔹رستوران‌ها باید به صورت بیرون‌بر فعالیت کنند.

@Farmandaribukan1