هفدهم مردادماه، روز خبرنگار گرامی‌باد

هفدهم مردادماه، روز خبرنگار گرامی‌باد
افرادی که رسالت بیان را بر عهده می‌گیرند باید در مسیر تحقق اخلاق، عدالت و توسعه گام بر دارند. خبرنگاری که بتواند در مسیر تعالی و رشد جامعه خود قلم ‏بزند در عرصه رسانه موفق خواهد بود.

✍ افرادی که رسالت بیان را بر عهده می‌گیرند باید در مسیر تحقق اخلاق، عدالت و توسعه گام بر دارند. خبرنگاری که بتواند در مسیر تعالی و رشد جامعه خود قلم ‏بزند در عرصه رسانه موفق خواهد بود.

▫️خبرنگار، بی‌هیچ قید و شرطی پذیرفته است که در دنیای امروزی که به عصر رسانه شهرت دارد در سخت‌ترین شرایط، بار امانت دریافت، پردازش و ارسال خبر را به دوش گیرد و در این رهگذر تعهد داده تا صداقت‌، امانت‌، سرعت و صحت را سرلوحه کار خویش قرار دهد.

🌺 ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار گرامی‌باد  

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان» https://instagram.com/farmandaribukan

🌐 www.bookan-ag.ir