فرارسیدن نیمه شعبان و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) گرامی‌باد

فرارسیدن نیمه شعبان و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) گرامی‌باد
مقام معظم رهبری: وزارت اطلاعات در حقیقت یک پایگاه عظیم مبارزه و جهاد است.

مقام معظم رهبری:
وزارت اطلاعات در حقیقت یک پایگاه عظیم مبارزه و جهاد است.

فرارسیدن نیمه شعبان و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) گرامی‌باد

@Farmandaribukan1