برگزاری چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب

برگزاری چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب
چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

برگزاری چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

 در این جلسه مدیر منابع آب گزارشی در خصوص اقدامات امور منابع آب در بحث حفاظت منابع آب ارائه نمود.

در ادامه مسئول واحد عمران فرمانداری شهرستان بوکان ضمن برشمردن وضعیت بحرانی منابع آب و لزوم مدیریت صحیح آن و صرفه جویی در مصرف آب در بخش های مختلف، عملکرد و خروجی شورای حفاظت را قابل قبول برشمرد.

 وی همچنین در خصوص نظارت بر کارگاههای شن و ماسه، تخصیص بخش صنعت، وضعیت ایستگاه پمپاژ سراب، لزوم تکمیل شبکه آبیاری سد خراسانه، نظارت بر چاههای مجاز و جلوگیری از حفاری چاههای غیرمجاز مطالبی ارایه نمود.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan