🔵 برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکل اهالی روستای کهریزه سردار

🔵 برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکل اهالی روستای کهریزه سردار ✍

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه بررسی و رفع مشکل اهالی روستای کهریزه سردار با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و با حضور مسئول حقوقی اداره کل بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی، بخشدار مرکزی، روسای ادارات بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔶درراین جلسه اختلاف چند ساله بنیاد مسکن ، منابع طبیعی ، راه و شهرسازی با ۳ نفر از اهالی منجر به مصالحه گردید و مقرر گردید در ازای تحویل اراضی ملی به بنیاد توسط راه و شهرسازی و اداره منابع طبیعی جهت ساخت مسکن ، بنیاد مسکن با ۳ نفر از اهالی روستای کهریزه سردار مصالحه نماید.