🔵 برگزاری جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان بوکان

🔵 برگزاری جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان بوکان
🔵 برگزاری جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه ثبت وقایع حیاتی با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و حضور رئیس ثبت احوال، نمایندگان نیروی انتظامی، شهرداری، شبکه بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی و کارشناسان مربوطه در محل اداره ثبت احوال بوکان برگزار گردید.

🔵 برگزاری جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه ثبت وقایع حیاتی با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و حضور رئیس ثبت احوال، نمایندگان نیروی انتظامی، شهرداری، شبکه بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی و کارشناسان مربوطه در محل اداره ثبت احوال بوکان برگزار گردید. 🔶 در این جلسه فرماندار شهرستان بوکان ضمن تبریک روز ثبت احوال در سخنانی با اشاره به ضرورت بهره مندی ادارات از اطلاعات و داده های آماری اداره ثبت احوال اظهار داشت: این آمار و وقایع چهارگانه، اساس برنامه ریزی دقیق ادارات بوده لذا ضروری ست ادارات ضمن همکاری در ثبت دقیق آمار و وقایع حیاتی، از این پتانسیل در برنامه ریزی های خود استفاده نمایند. 🔶 شایان ذکر است در پایان این جلسه با اهدای لوح تقدیر از طرف فرماندار شهرستان بوکان از کارکنان اداره ثبت احوال تجلیل به عمل آمد.