بازدید فرماندار شهرستان بوکان و هیات همراه از روستای سراب

گزارش تصویری بازدید فرماندار شهرستان بوکان و هیات همراه از روستای سراب