🔵 دیدار قهرمانان المپیاد ورزشی با فرماندار شهرستان بوکان

🔵 دیدار قهرمانان المپیاد ورزشی با فرماندار شهرستان بوکان
🔵 دیدار قهرمانان المپیاد ورزشی با فرماندار شهرستان بوکان روز پنجشنبه ۱۳ دیماه ۹۷ 🔶 شایان ذکر است در این دیدار از قهرمانان المپیاد ورزشی با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.

🔵 دیدار قهرمانان المپیاد ورزشی با فرماندار شهرستان بوکان روز پنجشنبه ۱۳ دیماه ۹۷ 🔶 شایان ذکر است در این دیدار از قهرمانان المپیاد ورزشی با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.