افتتاح و کلنگ زنی

افتتاح و کلنگ زنی
«افتتاح ۲ مدرسه در روستاهای قاجر و ینگی کند و کلنگ زنی مدرسه روستای خورخوره همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر»

🔹 «افتتاح ۲ مدرسه در روستاهای قاجر و ینگی کند و کلنگ زنی مدرسه روستای خورخوره همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر»

✍ به گزارش روابط عمومی شهرستان بوکان، مدرسه ۳ کلاسه روستای قاجر و مدرسە ۲ کلاسە روستای ینگی کند با حضور سرپرست بخشداری مرکزی، اعضای شورای اداری، شورای اسلامی و دهیاران روستاهای مذکور و خیرین مدرسە ساز، در روز چهارشنبه، مورخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ به بهره برداری رسیدند.

🔸 شایان ذکر است مدرسه روستای قاجر با اعتبار ۶۶۴۰ میلیون ریال و مدرسه روستای ینگی کند با اعتبار ۵۰۰۰ میلیون ریال با مشارکت و همت مجمع خیرین مدرسه ساز به بهره برداری رسیدند. همچنین مدرسه ۳ کلاسە روستای خورخوره نیز همزمان کلنگ زنی شد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»