🔵 فرماندار شهرستان بوکان: با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال لازم است ادارات مربوطه هماهنگی لازم را جهت توزیع درست کالاهای طرح تنظیم بازار داشته باشند.

🔵 فرماندار شهرستان بوکان: با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال لازم است ادارات مربوطه هماهنگی لازم را جهت توزیع درست کالاهای طرح تنظیم بازار داشته باشند.
🔵 فرماندار شهرستان بوکان: با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال لازم است ادارات مربوطه هماهنگی لازم را جهت توزیع درست کالاهای طرح تنظیم بازار داشته باشند. ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه ستاد طرح تنظیم بازار با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و با حضور ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،اتاق اصناف، دامپزشکی و ادارات مربوطه در محل فرمانداری برگزار شد.

🔵 فرماندار شهرستان بوکان: با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال لازم است ادارات مربوطه هماهنگی لازم را جهت توزیع درست کالاهای طرح تنظیم بازار داشته باشند. ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه ستاد طرح تنظیم بازار با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و با حضور ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،اتاق اصناف، دامپزشکی و ادارات مربوطه در محل فرمانداری برگزار شد. 🔶 در این جلسه فرماندار شهرستان بوکان اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال لازم است ادارات متولی هماهنگی لازم را جهت توزیع درست کالاهای طرح تنظیم بازار داشته باشند. 🔶 خسروی با اشاره به طرح تنظیم بازار در مناطق مختلف سطح شهرستان بوکان افزود: باید مناطق مختلف سطح شهر خصوصاً مناطق حاشیه شهر مد نظر قرار گیرند. 🔶 وی گفت: بازرسان ادارات متولی در باید به صورت مستمر بر نحوه قیمت کالاها نظارت داشته و شهروندان نیز در صورت شکایت می توانند از طریق شماره تماس ۱۲۴ یا مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شکایات خود را مطرح نمایند.