در جلسه کمیسیون ماده ۵ انجام گرفت؛

تصویب طرح تفصیلی شهر #بوکان و افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی شهر ارومیه

تصویب طرح تفصیلی شهر #بوکان و افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی شهر ارومیه
در جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آذربایجان غربی طرح تفصیلی شهر بوکان و پیشنهادات شهرداری ارومیه در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی به تصویب رسید.

در جلسه کمیسیون ماده ۵ انجام گرفت؛

تصویب طرح تفصیلی شهر #بوکان و افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی شهر ارومیه

در جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آذربایجان غربی طرح تفصیلی شهر بوکان و پیشنهادات شهرداری ارومیه در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ عصر روز چهارشنبه بیستم مرداد جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه طرح تفصیلی شهر بوکان، پیشنهاد شهرداری ارومیه در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی مصوب و اصلاح دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ارومیه به تصویب رسید.

@Farmandaribukan1