نشست هم اندیشی

نشست هم اندیشی
برگزاری نشست هم اندیشی با اعضای شوراهای اسلامی بخش سیمینه و مرکزی

برگزاری نشست هم اندیشی با اعضای شوراهای اسلامی بخش سیمینه و مرکزی پیرامون بررسی مسائل و مشکلات حوزه شوراهای اسلامی بخش با حضور «خسروپور» سرپرست فرمانداری بوکان در روز یکشنبه، مورخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۸.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»