تابش امید

اینفوگرافیک

اینفوگرافیک
سیلو ۷۰ هزار تنی شهرستان بوکان

#اینفوگرافیک
#تابش_امید

✅ سیلو ۷۰ هزار تنی شهرستان بوکان

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan