🔵 برگزاری جلسه آموزشی کار گروه تخصصی پدافند غیر عامل زیستی با موضوع رصد پایش حوزه های مربوط به انسان، دام، محیط زیست، آب، غذا، دارو و صنایع مرتبط

🔵 برگزاری جلسه آموزشی کار گروه تخصصی پدافند غیر عامل زیستی با موضوع رصد پایش حوزه های مربوط به انسان، دام، محیط زیست، آب، غذا، دارو و صنایع مرتبط
🔵 برگزاری جلسه آموزشی کار گروه تخصصی پدافند غیر عامل زیستی با موضوع رصد پایش حوزه های مربوط به انسان، دام، محیط زیست، آب، غذا، دارو و صنایع مرتبط همچنین راههای شناسایی تهدیدات به روز و مقابله با آن در واحدهای تولیدی مواد غذایی و مخاطرات مربوط به مصرف متانول و آسیب های آن با حضور مسئولین فرمانداری شهرستان بوکان، فرماندهی انتظامی، اساتید پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان غربی و کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت شبکه بهداشت و درمان و مسئولین مربوطه
🔵 برگزاری جلسه آموزشی کار گروه تخصصی پدافند غیر عامل زیستی با موضوع رصد پایش حوزه های مربوط به انسان، دام، محیط زیست، آب، غذا، دارو و صنایع مرتبط همچنین راههای شناسایی تهدیدات به روز و مقابله با آن در واحدهای تولیدی مواد غذایی و مخاطرات مربوط به مصرف متانول و آسیب های آن با حضور مسئولین فرمانداری شهرستان بوکان، فرماندهی انتظامی، اساتید پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان غربی و کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت شبکه بهداشت و درمان و مسئولین مربوطه روز شنبه مورخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ در محل سالن جلسات فرمانداری ✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan