بازدید از نانوایی ها

بازدید از نانوایی ها
در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، با همکاری اتحادیه نانوایان و اداره صنعت، معدن و تجارت در دو اکیپ جداگانه از نانوایی‌های سطح شهر در روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ بازدید بعمل آمد.

🔸در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، با همکاری اتحادیه نانوایان و اداره صنعت، معدن و تجارت در دو اکیپ جداگانه از نانوایی‌های سطح شهر در روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ بازدید بعمل آمد.

🔸 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، با توجه به تذکرات قبلی و به جهت پیشگیری از انتقال و شیوع بیماری کرونا، اکثریت نانوایی‌ها از تجمع مشتریان نان در محل نانوایی ممانعت نموده و جهت عرضه نان از طریق نوبت‌دهی با شماره و یا اخذ سفره نان اقدام نموده‌اند و به تعداد محدودی از نانوایان جهت رعایت نکات بهداشتی فوق تذکرات جدی داده شد.

🔸🔸🔸 شایان ذکر است که فرد مسئول تحویل پول و کارت، بایستی از فرایند تهیه و بسته‌بندی نان کاملاً مجزا گردد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»