🔵بازدید میدانی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان، بخشدار مرکزی، از راه ارتباطی روستای آغوطمان و قروچای علیا

🔵بازدید میدانی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان، بخشدار مرکزی، از راه ارتباطی روستای آغوطمان و قروچای علیا
🔵بازدید میدانی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان، بخشدار مرکزی، رئیس راه و شهرسازی ، رئیس راهداری ، رئیس منابع آب و کارشناسان فرمانداری و اداره راه از راه ارتباطی روستای آغوتمان ،قروچی سفلی و علیا

🔵بازدید میدانی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان، بخشدار مرکزی، رئیس راه و شهرسازی ، رئیس راهداری ، رئیس منابع آب و کارشناسان فرمانداری و اداره راه از راه ارتباطی روستای آغوتمان ،قروچی سفلی و علیا

🔶در این بازدید بعد از بحث و تبادل نظر با اهالی آغوتمان مقرر شد در کمترین زمان ممکن راه ارتباطی این روستا بصورت موقت با مشارکت اهالی در حریم رودخانه به جای پل در دست احداث توسط اهالی ایجاد شود.

🔶 در روستای قروچا علیا مقرر شد مشکل آب شرب روستا برطرف و پل ورودی روستا درصورت رعایت ضوابط طرح هادی وعقب نشینی ها, تعریض شود.

🔶 در روستای قروچا سفلی مقرر شد اهالی روستا نسبت به عقب نشینی مستحدثات وآزاد سازی بستر و حریم مسیل اقدام و فرمانداری اعتبار احداث کانال در روستا را در سال ۹۸ پس از برآرود توسط بنیادمسکن تاحدامکان پیش بینی نماید.