انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر

انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر
زمان ثبت‌نام داوطلبان/ روش‌های ثبت‌نام/ مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام

انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر

▫️ زمان ثبت‌نام داوطلبان
▫️ روش‌های ثبت‌نام
▫️ مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام

#انتخابات_۱۴۰۰

@Farmandaribukan1