🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از تامین زمین پست ۴۰۰ کیلو ولت بوکان به مساحت حدوداً ۵ هکتار

🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان با همراهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس راه و شهرسازی و مسئولین مربوطه از تامین زمین پست ۴۰۰ کیلو ولت بوکان به مساحت حدوداً ۵ هکتار / روز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۸