🔵 برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بوکان

🔵 برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بوکان
🔵 برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با ریاست سرپرست فرمانداری بوکان و با حضور فرماندهی انتظامی، اعضای شورای اسلامی شهر بوکان، بخشدار و شهردار سیمینه و اعضای شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

🔵 برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با ریاست سرپرست فرمانداری بوکان و با حضور فرماندهی انتظامی، اعضای شورای اسلامی شهر بوکان، بخشدار و شهردار سیمینه و اعضای شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. 🔸در این جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان در ابتدای سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از اعضای شورای ترافیک شهرستان به خاطر اقدامات سال ۹۷ با اشاره به اینکه تعدادی از مصوبات در سال گذشته اجرایی نشده اند تاکید کرد:تا جلسه آتی همه این مصوبات اجرائی گردد. 🔸وی گفت: ترافیک شهر بوکان آزاردهنده است و باید با بهره گیری از همه ظرفیت ها برای آن برنامه ریزی اساسی صورت گیرد خسروپور در پایان جلسه بر ساماندهی میدان استقلال(شهامت)، ساماندهی ورودی شهر، خط کشی جاده های بین شهری و روستایی، افزایش دوربین های نظارتی ترافیکی در سطح شهر، انجام اقدامات گسترده فرهنگی و رفع سد معبر مغازه داران تاکید کرد وگفت این مشکلات اولویت های است که بایستی انجام گیرد.