🔵 برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای اجرائی کردن پست ۴۰۰کیلو ولت بوکان و همچنین تغییر مکان آرامستان جدید بوکان

🔵 برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای اجرائی کردن  پست ۴۰۰کیلو ولت بوکان و همچنین تغییر مکان آرامستان جدید بوکان
🔵 برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای اجرائی کردن پست ۴۰۰کیلو ولت بوکان و همچنین تغییر مکان آرامستان جدید بوکان

🔵 برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای اجرائی کردن پست ۴۰۰کیلو ولت بوکان و همچنین تغییر مکان آرامستان جدید بوکان

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه هم اندیشی در راستای اجرائی کردن پست ۴۰۰ کیلو ولت بوکان و همچنین تغییر مکان آرامستان جدید بوکان با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بوکان و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر بوکان، روسای ادارات مربوطه و کارشناسان در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔶 شایان ذکر است در این جلسه بعد از بحث و بررسی مقرر شد زمین تخصیصی برای احداث پست ۴۰۰به مساحت پنج هکتار با توجه به تاییدیه های لازم توسط شرکت انتقال برق ، راه و شهرسازی نسبت به واگذاری آن اقدام نماید و همچنین مقرر شد محل شناسائی شده برای آرامستان جدید واقع در جنب روستای گل بهی بوکان با توجه به دلایل کارشناسی منتفی و از محل درآمد زمین وقفی اداره اوقاف زمین مناسب خریداری شود.