جلسه بررسی وضعیت ایمنی روستاهای ابراهیم خسار ،چاورچین ، داربسر و آغوتمان از نظر ساختمانها ،رانش زمین ،ریزش کوه عدم راه دسترسی

جلسه بررسی وضعیت ایمنی روستاهای ابراهیم خسار ،چاورچین ، داربسر و آغوتمان  از نظر  ساختمانها ،رانش زمین ،ریزش کوه عدم راه دسترسی
جلسه بررسی وضعیت ایمنی روستاهای ابراهیم خسار ،چاورچین ، داربسر و آغوتمان از نظر ساختمانها ،رانش زمین ،ریزش کوه عدم راه دسترسی با حضور خسروپور معاون برنامه ریزی فرمانداری و با شرکت نمایندگان استانداری ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ستاد بحران استان و شهرستان و کارشناسان سازمان زمین شناسی در محل فرمانداری برگزار گردید.

جلسه بررسی وضعیت ایمنی روستاهای ابراهیم خسار ،چاورچین ، داربسر و آغوتمان از نظر ساختمانها ،رانش زمین ،ریزش کوه عدم راه دسترسی با حضور خسروپور معاون برنامه ریزی فرمانداری و با شرکت نمایندگان استانداری ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ستاد بحران استان و شهرستان و کارشناسان سازمان زمین شناسی در این جلسه بعد از بحث و بررسی تصمیماتی در خصوصی انجام مطالعات توسط مشاور ذیصلاح و نوسازی و مقاوم سازی خانه ها در ابراهیم خسار ،تهیه طرح هادی چاورچین ظرف دو ماه و ابلاغ هشدارهای لازم و احداث پل موقت برای روستای آغوتمان توسط راهداری اتخاذ شد‌.