چاپ دفترچه‌های بیمه از ابتدای اسفند متوقف می‌شود

چاپ دفترچه‌های بیمه از ابتدای اسفند متوقف می‌شود
مطابق با برنامه‌ریزی صورت گرفته انتشار و توزیع دفترچه‌های کاغذی از ابتدای اسفند ماه متوقف می‌شود، اما بعد از اول اسفند نیز دفترچه‌های کاغذی بیمه‌شدگان معتبر خواهد بود.

چاپ دفترچه‌های بیمه از ابتدای اسفند متوقف می‌شود

▪️امیر عباس منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی:

🔹 مطابق با برنامه‌ریزی صورت گرفته انتشار و توزیع دفترچه‌های کاغذی از ابتدای اسفند ماه متوقف می‌شود، اما بعد از اول اسفند نیز دفترچه‌های کاغذی بیمه‌شدگان معتبر خواهد بود.

🔹استناد بیمه‌های تکمیلی به برگ سوم دفترچه‌ها یکی از ابهاماتی بود که با همکاری بیمه مرکزی برطرف شد و براساس ابلاغ بیمه مرکزی به بیمه‌های تکمیلی نیازی به ارائه گواهی کاغذی توسط مردم نخواهد بود.

🔹با سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان درباره اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه مهم درحال همکاری هستیم و اطمینان داریم که تمامی اجزای نظام سلامت برای پیشبرد این طرح بسیار مهم با سازمان تامین اجتماعی همکاری خواهند کرد.

@Farmandaribukan1