تمدید مهلت آزادسازی سهام عدالت

تمدید مهلت آزادسازی سهام عدالت
بر اساس اعلام سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت، امکان انتخاب روش مستقیم سهامداری از سوی مشمولین سهام عدالت تا ساعت ۲۴ روز ۲۹ خرداد تمدید شد.

🔸 تمدید مهلت آزادسازی سهام عدالت

🔹بر اساس اعلام سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت، امکان انتخاب روش مستقیم سهامداری از سوی مشمولین  سهام عدالت تا ساعت ۲۴ روز ۲۹ خرداد تمدید شد.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»