🔵 بازدید "خسرپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همراهی رئیس اداره راه و شهرسازی از پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت امیرآباد بوکان

🔵 بازدید "خسرپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همراهی رئیس اداره راه و شهرسازی از پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت امیرآباد بوکان
🔵 بازدید "خسرپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همراهی رئیس اداره راه و شهرسازی از پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت امیرآباد

🔵 بازدید "خسرپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همراهی رئیس اداره راه و شهرسازی از پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت امیرآباد بوکان 🔶 شایان ذکر است این مرکز در زمینی با زیربنای 1021 مترمربع شامل فضاهای آموزشی و درمانی ، دندانپزشکی ، سرایداری ، موتورخانه ، آزمایشگاه ، مامایی ، پزشک روستا و عمومی با نظارت معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در مدت زمان قرارداد ۱۲ ماهه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در دست اجرا می باشد.